You are here
Home > 2017 > March (Page 13)

વિસનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં પી.આઈ.રાણા હોવા છતા – પી.આઈ.નિનામાની નિમણુંક થતા ઘુંટાતુ રહસ્ય

વિસનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં પી.આઈ.રાણા હોવા છતા પી.આઈ.નિનામાની નિમણુંક થતા ઘુંટાતુ રહસ્ય (પ્ર.ન્યુ.સ.) વિસનગર,રવિવાર વિસનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં પી.આઈ. રાણા હોવા છતા રાજકોટ એલ.સી.બી.માં ફરજ બજાવતા પી.આઈ.નિનામાની વિસનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી થતા અત્યારે પોલીસ તંત્રમાં એક ચર્ચા ચાલી રહી છેકે, એક પી.આઈ.હોવા છતા બીજા પી.આઈ.ની નિમણુંક કેમ? પોલીસ સ્ટેશનમાં એકજ પી.આઈ.ની પોસ્ટ છે ત્યારે…

વૉટરવર્કસ ચેરમેન ગોવિંદભાઈ ગાંધીના વહીવટમાં લોલમલોલ

વૉટરવર્કસ ચેરમેન ગોવિંદભાઈ ગાંધીના વહીવટમાં લોલમલોલ (પ્ર.ન્યુ.સ.) વિસનગર,રવિવાર વિસનગર પાલિકા વૉટરવર્કસનુ તંત્ર નવા વરાયેલા મોટા ગોવિંદભાઈ ગાંધીના આવ્યા બાદ ખાડે ગયું હોય તેવું દેખાય છે. પાણીનો ફોર્સ કેટલો આપવો, પાણી કેટલા સમયે આપવુ, કેટલા સમય સુધી આપવું તે ઓપરેટરોએ નક્કિ કરવાનુ હોય તેવુ દેખાય છે. ડોસાભાઈ બાગમાંથી અપાતા ઝોન ઓપરેટરની મનમાની ઉપરજ ચાલે છે પ્રાપ્ત…

Top