You are here
Home > News > લોકસભાની ચુુંટણીમાં વિસનગર તાલુકાના ૭ ગામમાં કોંગ્રેસને લીડ

લોકસભાની ચુુંટણીમાં વિસનગર તાલુકાના ૭ ગામમાં કોંગ્રેસને લીડ

લોકસભાની ચુુંટણીમાં વિસનગર તાલુકાના ૭ ગામમાં કોંગ્રેસને લીડ
(પ્ર.ન્યુ.સ.) વિસનગર,રવિવાર
લોકસભાની ચુંટણીમાં વિસનગર વિધાનસભા વિભાગમાં તાલુકાના સાત ગામડામાં કોંગ્રેસને લીડ મળી છે.
લોકસભાની ચુંટણીમાં વિસનગર વિધાનસભા વિભાગમાં તાલુકાના ૬૭ ગામમાંથી ૬૦ ગામમાં ભાજપને લીડ મળી છે. જ્યારે રામપુરા કાંસા ભાજપને ૨૪૭ મત અને કોંગ્રેસને ૨૮૬ મત મળતા ૩૯ ની લીડ, પુદગામ(ગણેશપુરા) ભાજપને ૩૫૫ મત કોંગ્રેસને ૩૭૬ મત ૨૧ લીડ, પાલડી ભાજપને ૮૧૧ મત કોંગ્રેસને ૮૧૮ મત મળતા ૭ મતની લીડ, સેવાલીયા ભાજપને ૩૪૭ મત અને કોંગ્રેસને ૪૧૭ મત મળતા ૭૦ મતની લીડ, સવાલા ભાજપને ૭૨૧ મત અને કોંગ્રેસને ૧૫૮૧ મત મળતા ૮૬૦ ની લીડ, કંસારાકુઈમાં ભાજપને ૭૦૦ મત અને કોંગ્રેસને ૭૦૯ મત મળતા ૯ મતની લીડ તથા ગણપતપુરામાં ભાજપને ૨૩૪ મત અને કોંગ્રેસને ૨૫૧ મત મળતા ૧૭ મતની કોંગ્રેસને લીડ મળી છે.

Leave a Reply

Top